ÖZEL IELTS DERSİ PROGRAMI

Özel İelts Dersi Programı İçeriği

1 –  Özel Ielts Dersi ( Birebir – Özel Ielts Dersi )
2 –  Özel Ielts Dersi ( 4 kişi Grup – Özel Ielts Dersi )

1 –  Özel Ielts Dersi ( Birebir – Özel Ielts Dersi ): Özel IELTS dersi kapsamında yapılan uygulamalarda, onuçları doğrudan olumlu bir şekilde etkileyen IELTS çözüm teknikleri hakkında ki en açık ve net bilgiler, öğrencinin kapasitesi göz önüne alınarak ona uygun ve özgü önlemler, öğrenci memnuniyeti için yapılan en çağdaş çalışmalar, içeriğinde ki ayrıntılar, özellikler ve yöntemlerin öğrenciye birebir direk katkı sağlayan bilgiler içeren programlarla özel ders alanlar kesin başarıya koşar.

2 –  Özel Ielts Dersi ( 4 kişi Grup – Özel Ielts Dersi ): Özel IELTS dersi uygulamaları platformunda, her grup için grubu oluşturan öğrencilerin seviyelerine, algılama kapasitelerine ve becerilerine göre ayrı ayrı küçük gruplar düşünülerek onlara uygun bir tarzda düzenlenen, öğrencilere sınav hakkında verilen bilgilerle onları aydınlatan, ne ile karşılaşacaklarının bilgilerini veren, ciddi, öğretici, eğitici, çalışmaya iten, tetikleyici, geliştirici gibi nitelikleri bünyesinde barındıran programların uygulandığı 4 kişiden oluşturulan gruplarda yer alarak sınava birebir IELTS özel ders kalitesinde verilen derslerle hazırlanılır.

 

ÖZEL IELTS DERSİ PROGRAMI

Özel program ile  IELTS e hazırlananlara ayrı ayrı her bölüm için Özel Ders alma fırsatı. Sınav için başarıya giden tek yol  Özel  Programlar.

 ÖZEL DERS

Özel İelts Dersi

Sınav Formatı:

Sınavın süresi toplam: 2 saat 45 dk’ dır
Dinleme Bölümü : (4 bölüm, 40 soru, 30 dk.)
Genel İngilizce Okuma Bölümü :(3 bölüm, 40 soru, 60dk.)
Akademik İngilizce Okuma Bölümü : (3 bölüm, 40 soru, 60 dk.)

Genel İngilizce Yazma Bölümü :  (2 konu, 150-250 kelime, 30 dk.)
Akademik İngilizce Yazma Bölümü : (2 konu, 150-250 kelime, 60 dk.)

Konuşma (11-14 dk.)

Sınavın her bölümünden ayrı ayrı elde edeceğiniz  puanlara ilaveten, ayrıca test puanınız olur. Bu puanlar  size bir rapor şeklinde  verilir (TRF). Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar (örn 4,5 veya 6,5 )  şeklinde olabilir. Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir. (örn 4,0 veya 6,0 şeklinde)

Derslere katılmak ve bu eğitimlerde yer almak için en az Intermediate düzeyi İngilizce bilgisi istenir. Programlar, IELTS  derslerine yönelik hocalar aracılığı ile verilmekte ve  derslerin  süresini, öğrencinin sınav hazırlığına başladığı anda sahip olduğu İngilizce seviyesi tayin etmektedir.   Ortalama ders  süresi 50 Ders Saatini geçmez . Alınması beklenen netice, öğrencinin algılamasına da bağlı olarak  değişkenlik gösterebilir. Dersler Birebir ya da Özel Gruplar olarak düzenlenmektedir.

IELTS ön Hazırlık Programı
Hazırlık programı   İngilizce düzeyi ortanın altı ve orta üstü seviyesinde olan aday öğrenciler için hazırlanmış bir ders programıdır. Bu düzeydeki katılımcılar genelde sınavda 4.5 bandında veya daha aşağıda  netice alırlar.
Öğrencilerin bazıları  hazırlık yapmaları gerektiğini anladıklarında ve bu dersi almaya  karar verdiklerinde  istedikleri band seviyesine ulaşabilmek için İngilizcelerinin yeterli olmadığını gözlemler. Bu seviyedeki öğrenciler için okuma, yazma, konuşma, gramer ve kelime bilgisi seviyelerini geliştirmeye yönelik özel bir sınav öncesi hazırlık programımız mevcuttur. Tüm ders materyali bilhassa sınav  başarısına yönelik olarak hazırlanmıştır. Böylece katılımcı hem  band skorunu yükseltme yolunda ilerler hem de genel İngilizce bilgisini kuvvetlendirmiş olur.
IELTS  öncesi hazırlık programı 2 ve maksimum 4 kişilik sınıf ortamında  yapılabildiği gibi birebir özel ders şeklinde de gerçekleştirilebilir.

Sözü edilen program,  adaylara sınava hazırlamaya yönelik olarak düzenlenmemiştir.; daha ziyade adayın kurslara veya özel derslere başlamaya hazır hale gelmesi için atlamak zorunda olduğu bir engel ya da bir basamak  olarak göz önüne alınmalıdır.. Bu hazırlık programının olumlu sona ermesinin ardından  öğrenci sınavda yaklaşık 5-5,5 bandında bir sonuç elde edebilecek seviyeye ulaşır  ki bu da bir çok üniversitenin hazırlık sınıfına başlamak açısından yeterlidir . Öte taraftan 6,6-7 bandında bir sonuç alabilmek için adayın Özel kurslara (2- 3- 4 kişilik) devam etmesi veya özel ders alması gereklidir.

Kimler Katılabilir?:
İngilizce seviyesi en az Upper-Intermediate düzeyinde olan her insan istediği taktirde katılabilir.. Bu sınavda başarı Üniversitelere yabancı dilde devam etmek isteyenler için istenen yabancı dil yeterlilik belgelerinden biridir. Ayrıca, sınav sonuçları bununla birlikte Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans, master ve doktora yapacaklardan da istenen belgeler arasında yer alır. Bu sınava katılmak için için herhangi bir ülke vatandaşı olma niteliği aranmaz. Ölçücü bir sınav olan sınavın sonuç belgesi  bazı özel kurumlarda  işe alınmadan önce istenmektedir.

• Amaç:
 İngilizcenizin bugüne kadar olan gelişimini uluslararası ortamlarda da tartışılmaz bir şekilde 2 yıl kullanılabilecek bir belge ile belgelemiş olursunuz. Bu belgeye sahip olmak size iş veya eğitim yaşamınızda çıkabilecek imkanlardan yararlanma olanağı sağlar.

• Ne Kazandırır?:
IELTS  aracılığı ile en az 2 yıl geçerli sayılan bir İngilizce yeterlilik belgesine sahip olursunuz. IELTS ile İngilizceyi yalnızca okuyan yada anlayan değil, yazışabilen ve daha önemlisi zor konuşmaları bile gerçekleştirebilen biri olmanıza yardımcı olur. Program  yazım dilinde tartışılmaz bir yazışma gücü elde edeceğiniz bir programdır.

• İçerik:
Kurumumuz Akademik Eğitimde, hiç de azımsanmayacak kadar program açılmaktadır. Program süresi 100 ders saatidir. hazırlık programlarında  genel anlamada okuma, yazma, konuşma ve dinleme kısımları aynı hafta içerisinde, sırasıyla ve soru çeşitlerine göre ele alınır.

Sınava hazırlık Süreci,  diğer hazırlık programlarımız gibi daha çok örnek sorular üstünde gösterilmekte, soru çeşitlerine göre sınıflandırılmakta ve adayın bir çeşit içinde karşısına çıkabilecek muhtemel zorluklarla  sınav öncesinde karşı karşıya gelmesi ve çözüm yollarını şimdiden anlaması temel olarak alınmaktadır. Kurslarda  kısayollar ve sınav ipuçları üzerine kurulu bu programı bitirenler için beklenen sınav sonucu 9 puan üzerinden en az 6.5 yeterli puan düzeyinde olmalıdır.

IELTS Sınavı İle İlgili Önemli Anımsatmalar :

Yazılı ve sözlü sınav gün, saat ve yer bilgileri adaylara gönderilmemektedir. Adaylar kendilerine gönderilen aday numaralarını kullanarak sınava 10 gün kala British Council’ın sitesinden takip etmeniz gerekmektedir.

– BRITISH COUNCIL sözlü sınavı kaçıranlardan mesul değildir.

– Online başvuru formuna yüklediğiniz fotoğraf test sonuç raporunda kullanılacaktır.

– Yükleyeceğiniz fotoğraf aşağıda belirtilen kurallara uygun olmalıdır:

* Fotoğrafı çekilen kişinin yüzü ve gözleri kameraya dönük olmalı

* Fotoğrafı çekilen kişinin yüzü fotoğraf alanının yaklaşık %50’sini kaplamalı

* Fotoğrafı çekilen kişinin gözlük nedeniyle gözleri net olarak belli olmuyorsa, gözlük çıkarılmalı

* Fotoğraf bmp, jpg, jpeg veya png dosyasi olarak yüklenmeli

* Fotoğraf net olmalı

* 10 kB’ı geçmemeli

* Açık renk fon kullanılmalı

 

Reading:

– Understanding detail
– Identifying topics and paraphrasing
– Recognizing coherence
– Understanding referents and vocabulary
– Making inferences and establishing purpose
– Completing summaries and tables

Listening:

– Understanding main ideas and organisatio
– Understanding details and facts
– Determining reasons, purposes and attitudes
– Matching words and categories
– Making inferences and predictions
– Placing steps in a sequence
– Notetaking for conversations and lectures

 

Speaking:

Independent speaking:
– organizing speech
-Integrated speaking:
– synthesizing information
– stating opinions and summarizing
– Pronunciation
– Sentence stress and intonation

 

Writing:

Integrated writing:
– organizing informatio
– paraphrasin
– making connections
Independent writing:
– brainstorming
– writing thesis statements and topic sentences
– making ideas flow

 

• IELTS Test Sonucu ne ifade eder?:
Adaylar 1’den 9’a kadar olan puanlamaya göre bir netice elde ederler. Geçme veya kalma puanı yoktur.

9 – Expert User
Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır: uygun, doğru ve kesintisiz konuşma ve tam anlama yeteneğine sahiptir.


8 – Very Good User

Dil üzerinde yalnızca sistematik olmayan yanlışlar ve uyumsuzluklar dışında tam bir hakimiyeti vardır. Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Güçlü ve ayrıntılı tartışmalarda başarılıdır.


7 – Good User

Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.


6 – Competent User

Bazı yanlışlar, yaraşmayan kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça güç düzeydeki İngilizceyi kullanabilir.


5 – Modest User

Yanlış yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda kolay bir iletişim kurabilir.


4 – Limited User

Bilgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi sınırlıdır. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.


3 – Extremely Limited User

Yalnızca çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık güçlük yaşar.


2 – Intermittent User

En kolay bilgileri belirli sözcüklerle ifade etmek bildigi konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında doğru iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta güçlük çeker.


1 – Non User

Birkaç sözcük dışında dili kullanma becerisi yoktur.