Denizli IELTS Özel Ders

DENİZLİ IELTS ÖZEL DERS PROGRAMLARI İLE BİREYSEL EĞİTİM

Denizli IELTS Özel Ders Programları ile Bireysel Eğitimin Ayrıntıları

1 – Denizli  Ielts Özel Ders ( Birebir Ielts Özel Ders )
2 – Denizli Ielts Özel Ders  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Ielts Özel Ders

Denizli   IELTS özel ders eğitim merkezimizdeki Denizli IELTS özel ders birimlerimizde hazırlanan Kişisel IELTS özel ders programları ile Özel IELTS Özel Ders temel birimlerimizde ki Birebir IELTS Özel Ders programında ilk öğretilen şey IELTS, in bir adayın yazılı ve sözlü İngilizce yeterliliğini belirlemek için kullanılan uluslararası kabul görmüş bir yetenek sınavı olduğudur. . Bunlar genellikle eğitim, istihdam ve göçmenlik ortamlarında kullanılır. Özellikle eğitim amaçlı olarak, öğrenciler üniversite diploma programlarına ve eğitim dilinin İngilizce olduğu Temel IELTS özel ders eğitim merkezimizdeki Akademik IELTS özel ders birimlerimizde hazırlanan Bireysel IELTS özel ders programları ile Master IELTS Özel Ders temel birimlerimizde ki Tek Başına IELTS Özel Ders programında ki ileri IELTS eğitim kurslarına başvurduklarında TOEFL ve IELTS‘e ihtiyaç duyulur.

Akademik IELTS özel ders eğitim merkezimizde Kurumsal IELTS Özel Dersler , uluslararası kabul görmüş yetenek sınavları için en yüksek kalitede hazırlığı elde etmede müşterileri Yoğun IELTS Özel Ders ile bireysel olarak destekler. Bu yoğun IELTS Özel Ders , Avrupa, Afrika ve Asya’da 12 yılı aşkın uluslararası öğretim deneyimine sahip, yetkin sertifikalı eğitimli IELTS ve İngilizce dil eğitmenlerimiz tarafından Aktif IELTS Özel Ders ile Denizli  Temel IELTS özel ders eğitim merkezimizdeki İleri IELTS özel ders birimlerimizde hazırlanan IELTS özel ders programları ile Esas IELTS Özel Ders temel birimlerimizde ki Kişiye Özel IELTS Özel Ders programında IELTS sınavına bireyi yeterince hazırlayacaktır.

Denizli IELTS Özel Ders Programları aşağıdakilerden oluşur:

Bireysel IELTS hazırlık özel ders eğitim merkezimizdeki Birebir IELTS özel ders birimlerimizde hazırlanan IELTS özel ders programları ile Kişisel IELTS Özel Ders temel birimlerimizde ki IELTS Özel Ders programındaki IELTS  Özel Ders öğretmenlerimiz, sertifikalı ve deneyimli dil eğitmenleri olan usta sertifikalı  anadili İngilizce olan kişilerden oluşmaktadır. CEFR‘ye  göre öğretiyoruz.
IELTS hazırlık sınavı kursu, dil bilgisi, kelime bilgisi, IELTS okuma, IELTS yazma, IELTS dinleme, IELTS anlama ve IELTS konuşma gibi İngilizce‘nin önemli yönlerini kapsayacaktır .
YDS Özel Ders eğitmeni , mevcut yetenekleri ve ihtiyaçları analiz etmek için öğrencilerle Kişisel IELTS Özel Derste birlikte çalışacaktır .
 Orijinal  Ielts Özel Ders aynı zamanda tamamı  orijinal uygulama sınav kağıtları da dahil olmak üzere materyaller içermektedir Ana .IELTS özel ders temel öğretim birimlerimizdeki  Gruplara IELTS özel ders sınıflarımızda özel olarak hazırlanan Kişisel IELTS özel ders programları ile  Master IELTS Özel Ders ana öğretilerindeki 21 IELTS konusu, özel eğlence, bütçeleme, politika, muhasebeden hükümete ve çevreye kadar uzanır.
Öğrencilere,IELTS özel ders eğitim merkezimizde notlandırılacakları IELTS yazma görevleriyle ilgili ek ödevler verilecek ve öğrenciye Bireysel  IELTS Özel Dersinde geri bildirim ve tavsiyeler verilecektir.
Dört öğrenciye kadar gruplar halinde Grup IELTS Özel Ders  veriyoruz.

24 saatlik 6 haftalık kurs için materyaller şunları içerir:

Master Ielts Özel Ders planları, çalışma sayfaları ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma alıştırmaları gibi uyarıcı IELTS alıştırma materyalleri
3 Yazma Puanlama ve geri bildirim ve bir IELTS deneme testi içeren Birinci Görev makaleleri
2 Yazma Görevi, işaretleme ve geri bildirim ve bir deneme testi içeren iki makale
1’i sahte test için olmak üzere 2 tam 40 soruluk okuma testi
1’i sahte test için olmak üzere 2 tam 40 soru dinleme testi
Konuşma için 20 olası IELTS sorusu artı deneme testi için 1 tam konuşma alıştırması sorusu seti
IELTS  AKADEMİK  aracılığıyla IELTS sınavına kaydolurken 120 saatlik ek IELTS materyalleri alıştırması
6 haftalık IELTS Özel Ders kursundan sonra , geri bildirim yazma görevi bir ve iki dahil olmak üzere ekstra not

Denizli IELTS Özel DERS PLANI

Ders 1:  Paragraf Başlıkları Paragrafları başlıklarla
nasıl eşleştireceğinizi öğrenin – okuma testinde yaygın bir soru türü.

Ders 2:  Çoktan Seçmeli ve Tarama
Bu  Temel IELTS özel ders eğitim merkezimizdeki Birebir IELTS özel ders birimlerimizde hazırlanan Birebir Özel IELTS özel ders programları ile Kişisel IELTS Özel Ders temel birimlerimizde Kişisel Özel Ielts Özel Dersinde çoktan seçmeli soruları yanıtlamak için nasıl tarama yapılacağını öğreneceksiniz.

Ders 3:  Doğru, Yanlış,
Verilmiyor Bu Amaca Yönelik IELTS  Özel Dersinde Doğru, Yanlış ve Verilmeyen Soruları nasıl yanıtlayacağınızı öğreneceksiniz.