IELTS Birebir Ders

IELTS Birebir Ders Programı

IELTS Birebir Ders Programı İçeriği

1 –  IELTS Birebir ders ( Özel  IELTS Birebir  ders )
2 –  IELTS  ders ( 4 kişilik gruplarla yapılan  IELTS ders )

 

1 –  IELTS Birebir ders (  Özel IELTS Birebir ders ) :  IELTS Birebir ders programlarının tanıtılması amacı ile  IELTS Birebir ders ana merkezinde hizmet veren IELTS Birebir ders temel birimlerimizde ki IELTS Birebir ders bölümlerimizde öğrenciye uygulanan IELTS Birebir ders programlarında, öğrenciyi direk olarak çok kısa bir sürede olumlu bir tarzda etkileyen, öğrencinin var olan dil bilgisi, ve kelime haznesindeki noksanları kısa bir  süre içinde belirleyen,  seviyelerini yükselten ve ilerlemelerine katkı sağlayan, IELTS çözüm teknikleri hakkında ki açıklamaları ile soruların ne şekilde  çözülmesi gerektiğini tek tek birebir anlatan, sınavın en zor kısmı olan essay yazımlarını örnek modellerle herkesin anlayabileceği biçimde yalın  bir dille anlatan bilgilerin bulunduğu  IELTS Birebir ders programları ile takviyeli özel IELTS Birebir ders  alarak IELTS sınavına hazırlanmak isteyen aday öğrencilerin IELTS Birebir ders öğretilerine katılarak IELTS Birebir ders almaları halinde,  IELTS Birebir ders alan aday öğrencilere, IELTS Birebir ders programlarının uygulanacağı günleri ve saatleri kendi yaşam tarzlarına ve günlük işlerine uygun olarak IELTS Birebir ders merkezimizde belirleme imtiyazı tanınır.

Bu şekilde IELTS Birebir ders kampüslerindeki IELTS Birebir ders sınıflarında tertip edilen IELTS Birebir ders eğitimini almak üzere  IELTS Birebir ders programına katılan aday öğrenci düzeninde bir değişiklik yapmadan ihtiyacı olan IELTS Birebir dersi  rahatlıkla alır.


2 –  IELTS Birebir Ders – 4 kişilik gruplarla yapılan IELTS Birebir Ders  ) :IELTS Birebir ders
gerçekleştirme amacı ile  IELTS Birebir ders temel birimlerindeki IELTS Birebir ders için ayrılan özel bölümlerimizde  tertiplenen IELTS Birebir ders seminerlerinde, 4 kişiden kurulan gruplara katılarak ta IELTS Birebir  ders alabilirsiniz. Grup şeklinde uygulanan eğitimlerin  IELTS Birebir  ders kalitesinde olması ve aynı özellikleri taşıyarak grup derslerine katılan aday öğrencilere yararlı olması amacı ile içeriğinde taşıdığı IELTS hakkında ki tüm bilgi ve öğretim sistemleri ile grup dersi olmasına karşın her öğrencinin bireysel olarak yanında olan ve bireysel IELTS Birebir ders verir gibi onları  eğiten ve öğreten, başka hiç bir öğretim kurumunda bulunmayan özellikleri  ile IELTS sınavına hazırlanan öğrencinin bir numaralı çalışma arkadaşı olan  ve çok kısa bir sürede sahip olduğu bu özellikleri ile öğrenciyi  IELTS Birebir ders çalışmalarına iyi bir şekilde odaklayan, onların çalışmalarını hızlandıran ve arttıran   IELTS Birebir ders programları ile IELTS Birebir ders  verilen grupların sayısı 4 kişi gibi çok az sayıda aday öğrenciden kurulur ve IELTS Birebir  derste sınırlama konur.