IELTS Eğitimi

IELTS EĞİTİMİ KONUSUNDA BİLGİ 


IELTS Eğitimi ve Uygulamaları

 

 

1 – Ielts Eğitimi ( Birebir Özel IELTS Eğitimi )
2 – Ielts Eğitimi ( 4 Öğrenci ile IELTS Eğitimi )

Tanıtım

 IELTS Eğitimi platformundaki   IELTS Eğitimi birimlerinde Özel IELTS Eğitimi isimli programlarda ilk öğretilen Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi (IELTS), sınavının İngilizce‘nin iletişim dili olarak kullanıldığı yerlerde okumak veya çalışmak isteyen kişilerin dil yeterliliğini ölçtüğüdür. Yıllardır  IELTS eğitimi IELTS’ de Kullanıcı olmayanlardan (bant puanı 1) uzmana (bant puanı 9) kadar yeterlilik düzeylerini net bir şekilde belirlemek için IELTS dokuz bantlı bir ölçek kullanır.

IELTS Akademik veya IELTS Genel Eğitim

IELTS‘in iki test versiyonu mevcuttur: Akademik IELTS – yüksek öğrenim veya profesyonel kayıt için başvuran kişiler için ve Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık’a göç eden veya orta öğretim,  IELTS Eğitimi programcıları ve iş deneyimi için İngilizce konuşan kişiler için Genel Eğitim Çevre. Her iki versiyon da dört dil becerisinin IELTS Eğitimi ile geçerli ve doğru bir değerlendirmesini sağlar: IELTS Eğitimi ile  dinleme, okuma, yazma ve konuşma.

IELTS Akademik

 IELTS Eğitimi platformundaki   IELTS Eğitimi birimlerinde  IELTS Eğitimi isimli programlarda eğitimini verdiğimiz, IELTS Akademik sınavı, İngilizce konuşulan bir ortamda yüksek öğrenim veya profesyonel kayıt için başvuran kişiler içindir. IELTS Akademik dilin bazı özelliklerini yansıtır ve IELTS eğitimine  başlamaya hazır olup olmadığınızı değerlendirir.  IELTS Eğitimindeki bu yaklaşım, IELTS‘i tanıyan kurumlar tarafından geniş çapta IELTS Eğitimi ile desteklenmektedir.

IELTS Genel Eğitimi

IELTS Eğitimi platformundaki   IELTS Eğitimi birimlerinde IELTS Eğitimi isimli programlarda eğitimini verdiğimiz, IELTS Genel Eğitim sınavı, orta öğretim, iş deneyimi veya IELTS eğitim programları için İngilizce konuşulan ülkelere gidenler içindir. Ayrıca Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’a göç için bir gerekliliktir. IELTS Test, geniş sosyal ve iş yeri bağlamlarında  IELTS Eğitimi platformundaki  IELTS Eğitimi birimlerinde  Özel IELTS Eğitimi programlarında  IELTS Eğitimi ile temel hayatta kalma becerilerine odaklanır.

IELTS Sınav Modeli

 IELTS Eğitimi platformundaki   IELTS Eğitimi birimlerinde IELTS Eğitimi isimli programlarda eğitimini verdiğimiz, IELTS sınavı, dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinizi üç saatten daha kısa bir sürede değerlendirir. IELTS sınavının iki türü vardır: IELTS Academic ve IELTS General Training. Dinleme ve Konuşma her iki sınav için de aynıdır, ancak Okuma ve Yazma bileşenlerinin konusu, hangi sınava girdiğinize bağlı IELTS Eğitimi olarak farklılık gösterir. Tüm IELTS sınavlarının Dinleme, Okuma ve Yazma bileşenleri, aralarında ara verilmeden aynı gün içinde tamamlanır.

Ancak Konuşma bileşeni, diğer testlerden bir hafta önce veya sonra tamamlanabilir. IELTS Eğitimi platformundaki IELTS Eğitimi birimlerinde IELTS Eğitimi isimli programlardaki IELTS deneme Test merkeziniz tavsiyede bulunacaktır. Toplam IELTS test süresi 2 saat 45 dakikadır.

Eğitim için IELTS

 IELTS Eğitimi platformundaki   IELTS Eğitimi birimlerinde öğretilen IELTS 10.000 kurum tarafından İngilizce yeterliliğinin kanıtı olarak kabul edilmiştir  IELTS Eğitimi kampüslerdeki IELTS Eğitimi birimlerinde  IELTS Eğitimi isimli programlar ile elde edilen Bir IELTS sertifikası, dünya çapında 10.000’den fazla eğitim ve öğretim sağlayıcısı tarafından İngilizce yeterliliğinin kanıtı olarak kabul edilmektedir. İngilizce konuşulmayan ülkelerdeki bazı üniversiteler,  IELTS Eğitiminde kursların İngilizce olarak verildiği bir IELTS puanı gerektirir.

Göç için IELTS

 IELTS Eğitimi platformundaki  IELTS Eğitimi birimlerinde  IELTS Eğitimi isimli programlarda eğitimini verdiğimiz   IELTS Genel Eğitim sınavı, orta öğretim, iş deneyimi veya eğitim programları için İngilizce konuşulan ülkelere gidenler içindir. Ayrıca Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’a göç için bir gerekliliktir. IELTS Eğitimi platformundaki   IELTS Eğitimi birimlerinde  IELTS Eğitimi isimli programlardaeğitimini verdiğimiz,  IELTS Eğitimi ve IELTS Test, geniş sosyal ve iş yeri bağlamlarında temel hayatta kalma becerilerine odaklanır.