Ielts Eğitimi

IELTS EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Ielts Eğitimi Programları İçeriği

1 – Ielts Eğitimi ( Birebir Özel IELTS Eğitimi )
2 – Ielts Eğitimi ( 4 Öğrenci ile IELTS Eğitimi )

1 – Ielts Eğitimi ( Birebir Özel IELTS Eğitimi ):IELTS eğitimi alanında IELTS eğitimi gerçekleştirilen ana merkezdeki IELTS eğitimi platformunda kurulan IELTS eğitimi etaplarında verilen IELTS eğitimi öğretilerinde, eğitimlere birebir katılarak özel IELTS eğitimi almak isteyen öğrenciler, hiç bir  şüpheye yer bırakmayacak derecede sağlam bilgilerle dolu olan, en son yenilik ve en çağdaş yöntemleri kullanan, içinde yer alan tüm bilgilerle hazırlık çalışmalarına katılan öğrencileri destekleyen, içinde yer verdiği IELTS sınav çözüm teknikleri ve IELTS sınav taktikleri ile öğrenciye IELTS sınavı öncesinde moral aşılayan ve onları rahatlatan, IELTS sınavını geçeceklerine onları  inandıran  IELTS eğitimi programlarının uygulanması ile IELTS eğitimi alır.

IELTS eğitimi branşında IELTS eğitimi kategorisinde ki IELTS eğitimi aşamalarında IELTS eğitimi için yapılan birebir seminerlerde IELTS eğitimi alan öğrenciler, bu şekilde yani birebir özel IELTS eğitimi aldıkları için ödüllendirilir. Öğrenci eğitimin yapılacağı zamanı kendi belirler.

IELTS eğitimi konusunda IELTS eğitimi kampüslerinde düzenlenen IELTS eğitimi seanslarında ki IELTS eğitimi ile ilgili uygulamalar sırasında öğrencilere uygulanan IELTS eğitim programları, tamamen eğitim alan öğrencinin nitelikleri ile birebir örtüşen kendine özgü ve özel nitelikler taşır. Bu IELTS eğitim programının uygulama aşaması sona erdiğinde, IELTS sınavına tam olarak hazır hale gelir.

2 – Ielts Eğitimi ( 4 Öğrenci ile IELTS Eğitimi ): IELTS eğitimi dallarında IELTS eğitimi departmanlarında işlenen IELTS eğitimi müfredatı içerisindeki IELTS eğitimi uygulamalarında, eğitimlere  kalabalık ama küçük gruplara katılarak   IELTS eğitimi almak isteyen öğrenciler, bugüne değin belkide hiç bir yerde görülmedik biçimde, IELTS sınav soruları hakkında verdiği bilgilerle öğrencilere IELTS sınav öncesinde en büyük katkıyı sağlayan, IELTS sınavının her modülü hakkında genel bilgilerin yanında özel bilgiler veren, öğrenciye, çoklu IELTS  eğitimi almalarına rağmen sanki tekli eğitim alırmış gibi hissettiren, uygulama aşamasında çok usta ve uzman eğitmenlerin yer aldığı programlarla IELTS eğitimi alırlar.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREKİR

  • IELTS eğitimi seanslarındaki IELTS  eğitimi forumlarında tertiplenen IELTS  eğitimi etkinlikleri boyunca programa dahil olan ve IELTS eğitimini birebir yada gruplara dahil olan ve toplu eğitim alan tüm öğrencilerin tamamına ”  SENET ”  yapılmaz. Öğrenci isterse ödemesini taksite de bağlayabilir.
  • IELTS eğitimi etkinlikleri sırasında IELTS  eğitimi kampüsünde yapılan  IELTS  eğitimi sürecinde,gerek birebir gerekse çoklu eğitim alan gruplara verilen IELTS eğitimleri sürecinde, bu sınavın en önemli yanlarından biri olan, akademik kelimelerle ilgili konularda öğrenci desteklenir ve eksik yanları tamamlanır. Bunun için, özel özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar öğrencilere verilir ve gelişmeleri çok yakından izlenir.
  • IELTS eğitimi için  IELTS  eğitimi etkinliklerinde tertip edilen IELTS  eğitimi ile ilgili organizasyonlarda hem birebir özel hemde toplu olarak IELTS eğitimi alan öğrenciler için düzenlenen IELTS eğitimleri sürecinde, IELTS  sınavının tüm ayrıntıları hakkında öğrencilere sınavda onlar için gerekli olan açıklamalar yapılır ve bilgi verilir.
  • IELTS eğitimi branşındaki IELTS  eğitimi kapsamında IELTS  eğitimi programlarının uygulama aşamasında, bu programlarda görev alan ve eğitim veren eğitmenlerin tamamı IELTS uzmanıdır.