Ielts Eğitimi

IELTS EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Ielts Eğitimi Programları İçeriği

1 – Ielts Eğitimi ( Birebir Özel IELTS Eğitimi )
2 – Ielts Eğitimi ( 4 Öğrenci ile IELTS Eğitimi )

IELTS eğitimi için özel olarak kurulan merkezdeki  IELTS eğitimi programları  ile en son yöntem ve sistemlerle hazırlanmış IELTS eğitimi birimlerinde sınava katılanlar için onlara özel ve özgü hazırlanmış kesin sonuç alıcı, kaliteli ve skor odaklı IELTS eğitimi verilir. Bu IELTS eğitiminin   sonuçları hakkında bir fikir edinmek isteyenler ‘ www. ingilizcedersi.gen.tr ‘ adresindeki diğer sitemizi ziyaret etsinler.

IELTS Testiyle İlgili Temel Bilgiler

IELTS Değerlendirmesine Genel Bakış

IELTS eğitimi merkezlerimizde ki  IELTS eğitimi birimlerinde düzenlenen IELTS eğitimi programları ile ulaşılmaya  ve geçilmeye çalışılan Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi veya IELTS, diğer dillerin ana dilini konuşanların İngilizce dil yeterliliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İngilizce konuşulan ülkelerden olmayan ve önceki eğitimlerinin büyük bir kısmını başka bir dilde tamamlayan üniversite öğrencileri, gerekli dil becerilerini göstermek zorunda kalacaklardır ve IELTS bunu yapmanın en yaygın yollarından biridir. Başarılı IELTS puanları bireysel kurumlar tarafından belirlenir ve bu nedenle lisans programlarının puan beklentileri değişebilir. IELTS’nin üç versiyonu vardır: akademik, genel eğitim ve yaşam becerileri. Üniversite adayları akademik sınava girerken, genel eğitim sınavı profesyonel amaçlar için tasarlanmıştır (kalifiye işçi göç vizeleri gibi).

IELTS Yapısı ve Zamanlaması

ELTS akademik ve genel eğitim testleri (genellikle “modüller” olarak adlandırılır), İngilizce olarak dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı değerlendiren dört bölümden oluşur. Dinleme ve konuşma bölümleri her iki testte de aynıdır. Dinleme bölümü 30 dakikada 40 sorudan oluşurken, konuşma bölümü eğitimli bir IELTS sınav görevlisiyle 11-14 dakikalık bir görüşmedir. Akademik okuma modülü, öğrencilere tamamlamaları için bir saat verilen üç farklı metin üzerinde 40 soru içermektedir. Akademik yazı, ayrıca bir saat, iki ayrı yazı görevi sunar (görsel olarak sunulan bilgilerin bir açıklaması ve “söylemsel bir makale”). Genel eğitim okuma bölümü, akademik testten uzunluk (40 dakika) ve okuma konuları (daha genel olan) açısından farklılık gösterir. Genel eğitim yazı bölümü,

IELTS Puanlaması

Teste girenler, her bölüm için yarım puanlık artışlarla 0 – 9 arasında değişen IELTS “band” puanlarını alır (9 mümkün olan en yüksek puandır). IELTS toplam puanı, en yakın yarı noktaya yuvarlanan dört bölümün hepsinin ortalamasıdır. Puan sınıflandırmaları, tam puanların her bir puan seviyesi için verilmiştir. 9 puan alan öğrenciler “uzman” kullanıcılar olarak kabul edilirken, 8 ve 7 puanlar sırasıyla “çok iyi” ve “iyi” olarak belirlenmiştir. 6 puan “yetkili” olarak kabul edilir ve 5 puan “ılımlı” olarak kabul edilir. Düşük puan sınıflandırmaları “sınırlı” (4), “aşırı sınırlı” (3), “aralıklı” (2) ve “kullanıcı dışı” (1) ‘dir. Sadece testi hiç denemeyen öğrenciler, mümkün olan en düşük 0 puanını alırlar.

IELTS Kullanılabilirliği

IELTS, dünyanın dört bir yanındaki test merkezlerinde ayda 4 kez, yılda 48 kez kullanılabilir. Sınav herkes tarafından ve ön şart olmadan yapılabilir. 140 ülkede yaklaşık 1.100 test merkezi vardır.

IELTS Üniversitelerde Kabul ve Gereksinimler

IELTS, İngilizce konuşan başlıca ülkelerdeki üniversiteler tarafından yaygın olarak kabul edilmektedir, ancak evrensel olarak kabul edilmemektedir. Birleşik Krallık’ta, öğrenciler genellikle IELTS’in dikkate alınacağını varsayabilirler, ancak Amerika Birleşik Devletlerindeki birçok üniversite,  standardize edilmiş bir değerlendirme olan Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi (TOEFL) konusunda ısrar ediyor. IELTS’e göre, sınavları Amerika Birleşik Devletlerindeki 3.000 yüksek öğretim kurumunda kabul edilmektedir, ancak bu rakam ülkenin yaklaşık 5.000 yüksek okul ve üniversitesinin büyük bir bölümünü içermemektedir. Minimum IELTS puanları aynı okul veya bölüm içinde bile değişebilir. Harvard İlahiyat Okulunda, örneğin, ilahiyat yüksek lisans öğrencileri için IELTS gereksinimi toplam 7.5’tir, ancak ilahiyat yüksek lisans öğrencilerinin en az 8 toplam IELTS bant puanı almaları beklenir.

IELTS Geçerlilik Araştırması

IELTS, bağımsız eğitim araştırmacıları tarafından geniş çapta incelenmiştir. Bu çalışmalardan bazıları, IELTS puanları ile akademik performans arasındaki korelasyonu göstermektedir. Asgari IELTS standardının göreceli olarak düşük 6,0 olduğu Worcester Business School’da yapılan bir araştırma, uluslararası öğrencilerin sık sık İngilizce becerileri ile mücadele ettiğini ve bu da “öğrenme ve öğretme etkinliklerinde kilit engellerden” biri olduğunu ortaya koydu. Sydney Üniversitesi’nde yapılan bir başka çalışma “yazma, konuşma ve dinleme alt testleriyle GPA arasında anlamlı bir ilişki olduğunu” ortaya koydu.

IELTS eğitimi adına kurulan platformlardaki IELTS eğitimi branşında ve IELTS eğitimi kategorisinde ki IELTS eğitimi aşamalarında IELTS eğitimi için yapılan birebir seminerlerde IELTS eğitimi alan öğrenciler, bu şekilde yani birebir özel IELTS eğitimi aldıkları için ödüllendirilir. Öğrenci eğitimin yapılacağı zamanı kendi belirler.

IELTS eğitimi için verilen panellerdeki  IELTS eğitimi konusunda ve IELTS eğitimi kampüslerinde düzenlenen IELTS eğitimi seanslarında ki IELTS eğitimi ile ilgili uygulamalar sırasında öğrencilere uygulanan IELTS eğitim programları, tamamen eğitim alan öğrencinin nitelikleri ile birebir örtüşen kendine özgü ve özel nitelikler taşır. Bu IELTS eğitim programının uygulama aşaması sona erdiğinde, IELTS sınavına tam olarak hazır hale gelir.

2 – Ielts Eğitimi ( 4 Öğrenci ile IELTS Eğitimi ): IELTS eğitimi  isimli forumlardaki IELTS eğitimi dallarında ve IELTS eğitimi departmanlarında işlenen IELTS eğitimi müfredatı içerisindeki IELTS eğitimi uygulamalarında, eğitimlere  kalabalık ama küçük gruplara katılarak   IELTS eğitimi almak isteyen öğrenciler, bugüne değin belkide hiç bir yerde görülmedik biçimde, IELTS sınav soruları hakkında verdiği bilgilerle öğrencilere IELTS sınav öncesinde en büyük katkıyı sağlayan, IELTS sınavının her modülü hakkında genel bilgilerin yanında özel bilgiler veren, öğrenciye, çoklu IELTS  eğitimi almalarına rağmen sanki tekli eğitim alırmış gibi hissettiren, uygulama aşamasında çok usta ve uzman eğitmenlerin yer aldığı programlarla IELTS eğitimi alırlar.

IELTS eğitimi için 4 kişiden oluşturulan ve toplu olarak yapılan eğitimlerde, öğrencilere uygulanan IELTS eğitimi programları tamamen bu tür gruplara uygulanmak üzere özel bir şekilde hazırlanmış yapıdadır. IELTS eğitimi  programlarının tatbik edilmesi sırasında. öğrenciler kendilerini birebir özel IELTS  eğitimi  alırmış gibi hisseder. Bu duyguyu bizim toplu gruplar için hazırladığımız ve tek hedefi öğrencinin başarısı olan programlar yaratır.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREKİR

  • IELTS eğitimi seanslarındaki IELTS  eğitimi forumlarında tertiplenen IELTS  eğitimi etkinlikleri boyunca programa dahil olan ve IELTS eğitimini birebir yada gruplara dahil olan ve toplu eğitim alan tüm öğrencilerin tamamına ”  SENET ”  yapılmaz. Öğrenci isterse ödemesini taksite de bağlayabilir.
  • IELTS eğitimi etkinlikleri sırasında IELTS  eğitimi kampüsünde yapılan  IELTS  eğitimi sürecinde,gerek birebir gerekse çoklu eğitim alan gruplara verilen IELTS eğitimleri sürecinde, bu sınavın en önemli yanlarından biri olan, akademik kelimelerle ilgili konularda öğrenci desteklenir ve eksik yanları tamamlanır. Bunun için, özel özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar öğrencilere verilir ve gelişmeleri çok yakından izlenir.
  • IELTS eğitimi için  IELTS  eğitimi etkinliklerinde tertip edilen IELTS  eğitimi ile ilgili organizasyonlarda hem birebir özel hemde toplu olarak IELTS eğitimi alan öğrenciler için düzenlenen IELTS eğitimleri sürecinde, IELTS  sınavının tüm ayrıntıları hakkında öğrencilere sınavda onlar için gerekli olan açıklamalar yapılır ve bilgi verilir.
  • IELTS eğitimi branşındaki IELTS  eğitimi kapsamında IELTS  eğitimi programlarının uygulama aşamasında, bu programlarda görev alan ve eğitim veren eğitmenlerin tamamı IELTS eğitim uzmanıdır.