Ielts İngilizce Kursu İstanbul

Ielts İngilizce Kursu İstanbulIelts İngilizce Kursu İstanbul Programları

Ielts İngilizce Kursu İstanbul Programları İçeriği

1 – Ielts İngilizce Kursu İstanbul ( Birebir Özel Ielts İngilizce Kursu)
2 – Ielts İngilizce Kursu İstanbul ( 4 Kişilik Gruplarla Ielts İngilizce Kursu)

1 – Ielts İngilizce Kursu İstanbul ( Birebir Özel Ielts İngilizce Kursu): IELTS İngilizce Kursu İstanbul etkinliklerinde sınavdan yüksek bir skor alarak çıkmak ve amacına ulaşmak isteyen öğrencilerden  birebir özel ders isteğini beyan eden ve kursa baş vurarak kayıt olan öğrenci, kendisine uygulanacak içeriğinde öğrenciye hazırlık aşamasında taşıdığı bilgilerle olağan dışı yardım eden, işini kolaylaştıran, olumlu yönde etkileyerek daha sıkı çalışmaya teşvik eden ve bunun için öğrenciyi tetikleyen ve körükleyen, sınavda öğrencinin soruları yanıtlamasın da ona çok büyük katkılar sağlayacak IELTS geçme teknikleri ile kendisine hayran bırakan, bu nedenlerden ötürü sınavda yüksek bir skor alacağına ve mutlaka sınavı başaracağına öğrenciyi inandıran özelliklere sahip programın hangi günlerde işleneceği konusunda söz sahibi olur ve uygulama günlerini kendi belirler.

IELTS İngilizce Kursu İstanbul etkinliklerinde bu tür  bir kurs programının öğrenciye uygulanması, öğrencide doğal olarak bir rahatlık sağlar. Öğrenci kurs alacağı günleri hesap ederek günlük yaşamına göre ve işleri aksamayacak bir tarzda programın zamanlamasını düzenler. Böylece, hem kursa katılır aynı zamanda da her hangi bir sorun çıkmaksızın  günlük işlerine devam eder.

Birebir özel Ielts İngilizce Kursu İstanbul programlarında uygulanması ve karar verilmesi en zor konulardan biri,  kaç ders uygulanırsa öğrenci başarılı olur şeklindeki bir soruya verilmesi gereken yanıttır. Bu tür sorunun yanıtı her halde öğrencinin bilgi ve becerisine, İngilizce seviyesine vede sınavda almak istediği nota bağlıdır şeklinde olur.

Öğrenciye uygulanacak  olan program tartışmasız bir biçimde  tüm eksik ve yetersiz bir şekilde olan  bilgilerini tamamlayıcı ve seviyesini yükseltici bir nitelik ve özellik taşıyan ” birebir kişiye özel ve özgü IELTS kurs programı “ olacaktır.

2 – Ielts İngilizce Kursu İstanbul ( 4 Kişilik Gruplarla Ielts İngilizce Kursu): Ielts İngilizce Kursu İstanbul etkinlikleri kapsamında, son zamanlarda yapılan bilimsel eğitim kaynaklı  araştırmaların verileri,  en verimli, doyurucu ve olumlu sonuçlar 4 kişiden oluşan gruplardan elde edilmektedir şeklinde bir çıkınca, bilimsel bulgulara inanarak  bu tür bir uygulamaya gittik ve  grupları öğrencinin de avantajları düşünülerek 4 öğrenciden kurmaya ve kursları bu şekilde işlemeye başladık.

Ielts İngilizce Kursu İstanbul etkinliklerinde  uygulama aşamasında gruplar  4 kişi ile küçük sınıflar şeklinde dönüşüme uğrayınca, sınav sonuçları üzerinde % 100 e yakın olumlu etkiler yaratan bilgilerin, öğrencinin hazırlık aşamasında sınav sorularını nasıl çözeceğinin yer aldığı tekniklerin, akademik kelime bilgilerini geliştirici alıştırmaların ve özel çalışmaların yer aldığı düzenlemelerin katkıları ile  doyurucu ve verimli programların uygulanması sonucu  daha iyi ve şaşırtıcı sonuçların   elde edildiği yakından gözlemlendi. Öğrencilerin hareketleri küçük sınıflarda rahatladı ve   kalabalık gruplarda yapamadıklarını yapmaya başladı. Mesela, soru sorabildi ve yanıt alabildi. Eğitmenler ise öğrencilerle iletişim kurabilmeye ve daha iyi alakadar olmaya  başladı ve tüm bu olumlu düzenlemeler öğrenciyi olumlu bir biçimde etkiledi onlarda sınavlarda iyi sonuçlar elde etti.

IELTS İNGİLİZCE KURSU için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • Ielts İngilizce Kursu İstanbul programlarına katılan hiç bir öğrenciye bağlayıcı bir karakter taşıyan ve sorumluluk yükleyen ”  SENET “  yapılmaz. Öğrenci istediği gibi daha önceden bildirmek şartı ile ödemelerini taksitle de yapabilir.
  • Bu tür uluslar arası sınavların göbek taşıdır kelime bilgisi ve sayısı. Buna bağlı olarak , çok sayıda akademik kelime bilinmesi gerektiğini pek kimse bilmez, bilse de üzerinde durmaz. Bu yüzden,  IELTS İngilizce Kursu İstanbul etkinliklerinde akademik bir sınavda başarılı olmanın en temel ve önemli unsurlarından biri olan akademik kelime dağarcığını genişletme ve geliştirme hususunda  özenle ve önemle  davranılır.  Hazırlanan özel alıştırmalar öğrencilere dağıtılarak kelime dağarcıklarının genişlemesi ve bildikleri kelime sayısının çoğalması alınan tüm önlemler ve çalışmalarla temin edilir.
  • IELTS İngilizce Kursu İstanbul etkinliklerinde programlar uygulanırken, öğrencilerin tümüne eksik bilgileri kapsayan ve düzelten bir programın beraberinde sınavda soruları doğru ve hızlı cevaplamalarına  katkı sağlayan  ” IELTS sınav çözüm teknikleri ve taktikleri bilgileri de verilir.
  • Öğrenci istese kendisinde eksik saydığı veya yetersiz gördüğü tek bir yanı için de kursa katılabilir ve eğitim alabilir.

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT VE ÖNERİLER

  • Sınavda kesinlikle başarılı olmak ve yüksek bir skor elde etmek zorunda olanlara  birebir özel kurs almaları  önemle tavsiye edilir.
  • IELTS gibi seviyesi yüksek sınavlarda ayrıca bir de yüksek skor elde edilmek isteniyorsa, bunu elde etmenin ve başarmanın tek yolu özel birebir kurs almaktır.
  • Sınav dışında hazırlanırken özel ders bile alınsa, yapılacak bireysel çalışmalar ile  seviye yükseltmek konusunda gereken davranışların içinde olmak çok akıllıca bir harekettir.
  • Çok sayıda akademik seviyede yazı okunması ve üzerinde önemle durulması gerekir. Okurken her yapı ve karakterdeki cümlenin cümle bütünlüğüne azami derecede dikkat edilmeli ve iyi anlaşılmalı cümlenin nerede başladığı ve nerede bittiği.
  • Bol, bol akademik seviyede konuşmalar dinlenmeli.. Dinleme sırasında nelere dikkat edilmesi ve akılda tutulması gerektiği kesinlikle öğrenilmeli.