IELTS Özel Ders

IELTS ÖZEL DERS EĞİTİM MERKEZİ

IELTS Özel Ders Eğitim Merkezinde Çalışmalar


1 – Ielts özel Ders ( Birebir Ielts Özel Ders )
2 – Ielts Özel Ders ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Ielts Özel Ders )

 

IELTS Özel Ders birimlerinde sunduğumuz IELTS Birebir Özel Ders programlarındaki Bireysel IELTS özel DERS kampüsünde IELTS paketleriyle arzu ettiğiniz IELTS notunu en kısa sürede Kişiye Özel IELTS özel dersle elde etmenizi hedeflemekteyiz. IELTS sınavında tecrübeli IELTS Özel Ders öğretmenlerimiz ile, Rutin IELTS Özel Derste her öğrencinin seviyesine uygun olarak, en yüksek notu almasını IELTS Özel Ders birimlerinde sunduğumuz IELTS Özel Ders programlarındaki IELTS özel DERS kampüsünde sağlayacak, Her Seviyeye IELTS Özel Ders eğitim programları belirlemekteyiz. IELTS Özel Ders birimlerinde sunduğumuz Kişisel IELTS Özel Ders programlarındaki Kurumsal IELTS özel DERS kampüsünde Resmi IELTS özel derste sonuca yönelik Bireysel IELTS özel ders eğitim anlayışımız ile birlikte sunduğumuz IELTS Özel Ders birimlerinde sunduğumuz IELTS Özel Ders programlarındaki IELTS özel DERS kampüsünde kaliteli ve etkili IELTS Özel Ders ile dilediğiniz IELTS skorunu elde etmek hayal değil.

Temel IELTS Özel Ders temel merkezde takdim ettiğimiz IELTS Özel Ders programlarındaki IELTS özel DERS öğretileri ve uygulamalarında   IELTS paketleriyle dilediğiniz IELTS  skoruna  en kısa zaman diliminde  Birebir IELTS özel dersle ulaşmanızı amaçlıyoruz.

IELTS Özel Ders Sizi Hangi Bölümlere Hazırlar?

IELTS Özel Ders birimlerinde sunduğumuz IELTS Özel Ders programlarındaki IELTS özel DERS kampüsünde IELTS paketleri ile öğrencilere eğitimini verdiğimiz, IELTS 4 aşamadan oluşmaktadır: IELTS Özel Ders birimlerinde IELTS Özel Ders programlarındaki IELTS özel DERS kampüsünde verilen IELTS Özel Ders eğitimleri sizi IELTS Dinleme (30 Dakika), IELTS Okuma (60 Dakika), IELTS Yazma (60 Dakika) ve Konuşma (11-14 Dakika) sınavlarına hazırlar. . Toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. IELTS Dinleme, IELTS Okuma ve IELTS Yazma sınavları tek aşamada gerçekleşir. IELTS Konuşma sınavı aynı gün, 3 gün önce veya 3 sonra gerçekleşebilir.

IELTS sınavı 2 modülden oluşmaktadır: IELTS Akademik ve Genel Eğitim. Akademik sınav İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim almak isteyen kişiler için uygulanır. IELTS Özel Ders birimlerinde sunduğumuz IELTS Özel Ders programlarındaki Genel Eğitim modülü İngilizce konuşulan bir ülkede eğitimini verdiğimiz, deneyimi, IELTS eğitim programları veya göçmenlik amacıyla kullanmak isteyen adaylar içindir. IELTS Kişiye Özel Ders  ile kazanma hedefinde olan öğrenciler ile IELTS Özel Ders birimlerinde sunduğumuz Aktif  IELTS Özel Ders programlarındaki IELTS özel DERS kampüsünde uygun IELTS Özel Ders  programımızı paylaşıyoruz. Toefl ibt ve IELTS genellikle tüm okullar ve kurumlar tarafından kabul edilir. Ielts toefl farkı olmadan okullara kabul alma şansınız eşittir.

IELTS Akademik Eğitim IELTS Özel Ders programları

Dinleme* (30 Dakika)
* Kaydedilmiş dört monolog ve karşılıklı konuşmadan oluşur.

Okuma (60 Dakika)
* Tamamlanması gereken görevler içeren üç uzun okuma metni
* Metinler, betimsel ve olgusal konular üzerinedir. Ayrıca söylemsel ve analitiktir.
* Diyagram, grafik ya da çizimler gibi düz metnin kullanılmadığı yazım olabilir.
* Kullanılan metinler, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir.

Yazma (60 Dakika)
* Adayın en az 150 sözcük kullanarak özetlemesi, tanımlaması ya da açıklaması gereken bir tablo, grafik, çizelge ya da diyagram
* En az 250 sözcük kullanarak yazılacak kısa bir makale

Konuşma (11-14 Dakika)
* Yüz yüze yapılacak bir görüşme
* Konuşma Sınavına kısa sorular, bilinen bir konuda ayrıntılı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışma dahildir.

IELTS Genel Eğitim
Dinleme* (30 Dakika)
* Kaydedilmiş dört monolog ve karşılıklı konuşmadan oluşur.

Okuma (60 Dakika)
* Tamamlanması gereken görevler içeren üç okuma metni
* 1.Bölümde iki ya da üç adet kısa olgusal metin
* 2.Bölümde, iş dünyası ile ilgili iki adet kısa olgusal metin
* 3. Bölümde genel bir konuda diğerlerinden daha uzun bir metin vardır.
* Kullanılan metinler, şirket el kitaplarından, resmi belgelerden, kitaplardan ya da gazetelerden alınan özgün metinlerdir.

Yazma (60 Dakika)
* En az 150 sözcük kullanarak yazılması gereken bir mektup
* En az 250 sözcük kullanarak yazılacak kısa bir makale

Konuşma (11-14 Dakika)
* Yüz yüze yapılacak bir görüşme
* Konuşma Sınavına kısa sorular, bilinen bir konuda ayrıntılı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışma dahildir.