Ielts Özel Ders Fiyatları

IELTS ÖZEL DERS FİYATLARI HAKKINDA 

Ielts Özel Ders Fiyatları Hakkında Bilgi

Ielts Özel Ders FiyatlarıIELTS özel ders fiyatları ve IELTS özel ders fiyatlarının seviyesi, IELTS derslerinin merkezde veya dışarıda yapılmasına göre değişir.

1 – Ielts özel Ders ( Birebir Ielts Özel Ders )
2 – Ielts Özel Ders ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Ielts Özel özel ders Ders )

 

 

 IELTS Özel Ders Fiyatları Hakkında

IELTS özel ders  fiyatları, konusunda söylenecek pek bir şey yok. Yalnızca,IELTS  özel ders  fiyatları hakkında bilinmesi gereken  IELTS özel ders fiyatları, elbette ki kalabalık IELTS gruplarında alınan IELTS özel  ders fiyatlarına oranla pahalı gibi görünse de aslında, kalabalık gruplarla yapılan IELTS derslerinden alınan IELTS özel  ders fiyatları ile , IELTS özel  ders fiyatları arasında,  IELTS özel  ders fiyatları lehine çok az bir fazlalık var.  IELTS  özel ders  fiyatları, konusunda fark şundan kaynaklanır. Açıklayalım :

Ielts Özel Ders Fiyatları incelendiğinde  IELTS  özel ders  seminerleri boyunca birebir verilen  IELTS özel derslerinde,  hazırlık eğitimlerinde  alınan ders sayısı IELTS özel ders programlarında 1 ise, aynı IELTS özel ders  kalabalık gruplarla yapıldığında 5 ders sürer. Yani , IELTS özel ders fiyatları, düşüktür.Burada IELTS  özel ders ile kalabalık gruplarla yapılan IELTS derslerinin arasında IELTS özel  ders fiyatlarında 1 / 5 gibi bir bağlantı vardır.

IELTS  özel ders  fiyatları, konusunda IELTS  Özel Ders Fiyatlarını bir örnekle irdeleyelim. Mesela,  IELTS eğitimi almak için hazırlık yapan bir aday   öğrencinin , IELTS sınavına hazırlanmak ,için gruplarla yapılan  programlarda 30 ders alması gerektiğini varsayalım. IELTS özel ders  fiyatları, için kalabalık bir IELTS grubunda  gerçekleştirilen bu 30 derslik IELTS programı, bire bir IELTS Özel Ders olarak  alındığında, aday öğrencinin algılama kapasitesine bağlı olarak  IELTS özel ders  fiyatları, ile yukarıdaki hesaba göre 5 derste bitmesi gerekir. ı IELTS özel ders Eğitimi alan aday öğrencinin algılama kapasitesinin düşük olduğunu var sayarak, 30 derslik eğitimin 10 ders sürdüğünü varsayalım ve IELTS özel ders  fiyatları için yapılan ödemeleri IELTS özel ders fiyatları ile kıyaslayalım. IELTS özel  ders fiyatları yüksektir.

 

Kalabalık gruplarla yapılan 30 derslik bir IELTS programı için IELTS özel ders fiyatları olarak 1.0000  lira ödendiğini var saysak, IELTS  özel ders fiyatının da 100 lira olduğunu düşünsek; 10 özel ders için ödenen IELTS özel ders fiyatları aynı olur.

Şimdi, Ielts Özel Ders Fiyatlarını gruplar için irdelediğimizde, grup IELTS dersleri her seferinde 3 ders olsa, aday öğrenci 10 kez kursa gitmek zorunda kalır. Oysa, IELTS Özel Ders programı aday öğrencinin her gidişinde 2 ders olarak uygulansa, aday öğrencinin  derse  gitmesi gereken sayı 5 dir. Şu halde, IELTS özel ders  fiyatları hesaplanırsa grup derslerinde 10 kez yol parası halbuki, IELTS Özel Ders  te ise 5 kez yol parası ödenir ve Ielts Özel Ders Fiyatlarından aynı zamanda zamandan da tasarruf edilmiş olur.

 IELTS  Özel Ders konusunda ki eğitimlerde ayrıca, IELTS sınavı için hazırlanan aday öğrenciler şayet yetersiz buldukları tek bir modül içinde ders alabilirler. Mesela, essay yazımı zayıf olan bir öğrenci sadece essay writing dersi alabilir. Bu IELTS dersinde en çok yine aday öğrencinin bilgi seviyesine bağlı olarak 6 – 8 ders sürer. . IELTS özel  ders fiyatları yüksektir.

e