IELTS Sınavı Hakkında Bilgi

IELTS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER  

IELTS Sınavı Hakkında Açıklama

1 – Ielts Sınavı Özel Ders ( Birebir Ielts
Sınavı Özel Ders )
2 – Ielts Sınavı Özel Ders ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Ielts Sınavı Özel Ders )

IELTS TERCİH NEDENİ?

IELTS Sınavı Hakkında Bilgi

IELTS Sınavı Hakkında Bilgi vermenin sorumluluğu büyüktür ama IELTS  Sınavı Hakkında Bilgi vermek zorundayız.Verilen  IELTS Sınavı Hakkında  Bilgi ile öğrenciler aydınlatılır. IELTS Sınavı Hakkında Bilgi vermenin sorumluluğu büyüktür ama IELTS Sınavı Hakkında Bilgi vermek öğrenciler açısından IELTS Sınavı için çok önemlidir.

IELTS Sınavı Hakkında Bilgi – Dinleme

Ielts Test Formatı – Dinleme (30 dakika)

IELTS Sınavı Hakkında Bilgi sürecinde IELTS sınavında bir dizi İngilizce olarak kaydedilmiş dört metni, monologu ve sohbeti dinleyecek ve cevaplarınızı bir dizi soruya yazacaksınız.

Bölüm 1

Günlük sosyal bağlamda iki kişi arasındaki bir konuşma.

Bölüm 2

Günlük sosyal bağlamda bir monolog, örneğin yerel tesisler hakkında bir konuşma.

Bölüm 3

Bir eğitim veya eğitim bağlamında belirlenen dört kişiye kadar konuşma, örneğin bir üniversite öğretmeni ve bir ödevi tartışan bir öğrenci.

Bölüm 4

Akademik bir konu hakkında bir monolog, örneğin bir üniversite dersi.

 

IELTS Sınavı Hakkında Bilgi – Akademik Okuma

 

IELTS Test Formatı – Akademik Okuma (60 dakika)

Okuma bileşeni 40 sorudan oluşmaktadır. Çok çeşitli okuma becerilerini test etmek için çeşitli soru tipleri kullanılır.

Genel Eğitim Okuma

Test Formatı – Genel Eğitim Okuma (60 dakika)

Okuma bileşeni 40 sorudan oluşmaktadır. Çok çeşitli okuma becerilerini test etmek için IELTS ‘de çeşitli soru tipleri kullanılır. Bunlar, öz için okuma, ana fikirleri okuma, ayrıntı okuma, kaynağını alma, mantıksal argümanı anlama ve yazarların görüş, tutum ve amaçlarını tanımadır..

IELTS Sınavı Hakkında Bilgi – Akademik yazı

IELTS Test Formatı – Akademik Yazma (60 dakika)

IELTS Academic‘in Yazma bileşeni iki görevi içerir. Konular, lisans ve yüksek lisans çalışmalarına giren veya mesleki kayıt yaptırmak isteyen IELTS ‘e girenler için genel olarak  uygundur.

Görev 1
Size bir grafik, tablo, grafik veya şema sunulacak ve bilgileri kendi kelimelerinizle açıklama, özetleme veya açıklama istenecektir.

Görev 2
Sizden bir bakış açısına, tartışmaya veya soruna yanıt olarak bir makale yazmanız istenecektir. Her iki göreve verilen cevaplar resmi bir tarzda olmalıdır.

IELTS Sınavı Hakkında Bilgi – Genel Eğitim Yazımı

IELTS Test Formatı – Genel Eğitim Yazımı (60 dakika)

IELTS Genel Eğitiminin Yazma bileşeni, genel ilgi alanlarına dayanan iki görevi içerir.

Görev 1
Size bir durum sunulacak ve bilgi isteyen veya durumu açıklayan bir mektup yazmanız istenecektir. Mektup, kişisel, yarı resmi veya resmi tarzda olabilir.

Görev 2
Sizden bir bakış açısına, tartışmaya veya soruna yanıt olarak bir makale yazmanız istenecektir. Deneme, Akademik Yazma Görev 2 denemesine göre biraz daha kişisel olabilir.

IELTS Sınavı Hakkında Bilgi – Konuşma

IELTS Test Formatı – Konuşma (11-14 dakika)

Konuşma bileşeni, konuşma İngilizcesi kullanımınızı değerlendirir ve tamamlanması 11 ila 14 dakika sürer. Her IELTS testi  kaydedilir.

Bölüm 1
Denetçi size kendiniz ve ev, aile, iş, çalışmalar ve ilgi alanları gibi bir dizi tanıdık konu hakkında genel sorular soracaktır. Bu kısım 4-5 dakika sürer.

Bölüm 2 
Size belirli bir konu hakkında konuşmanızı isteyen bir kart verilecektir. Konuşmaya başlamadan önce 2 dakikaya kadar hazırlamak için 1 dakikanız olacak.

Bölüm 3
Size Bölüm 2’deki konu ile ilgili daha fazla soru sorulacaktır. Testin bu kısmı 4-5 dakika sürer.