IELTS’e Giriş

IELTS'e GirişIELTS’e GİRİŞ VE IELTS SİSTEMİ

 

IELTS nedir?

İBRAHİM ŞAHİNİN  IELTS AKADEMİK EĞİTİMDE  IELTS’e Giriş isimli çevrim içi dersleri ve IELTS eğitim merkezinde IELTS Uzmanı olarak  sürekli eğitimini verdiği, Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi olan IELTS, İngilizce dil yeterlilik testidir ve eğitim ve göçte dünyanın en popüler ve saygın İngilizce sınavlarından  biridir.

Ana dili İngilizce olmayan ve İngilizce konuşulan bir ortamda IELTS’e Giriş eğitimi görmek veya çalışmak isteyen kişilere yönelik olan IELTS eğitimi, İngilizce dil yeteneğini dört kategoride test etmek için uluslararası kabul görmüş bir sistemdir: IELTS eğitim merkezinde IELTS Uzmanı olarak  sürekli eğitimini verdiğimiz,IELTS’e Giriş ve  IELTS nedir?

Dinleme
Okuma
Yazı yazma
Konuşma

IELTS Sınav Türleri

IELTS’e Girişte İki farklı IELTS sınavı türü vardır ve derecelendirildikten sonra IELTS puanınız iki yıl geçerlidir.

Akademik IELTS  , bir Birleşik Krallık üniversitesinde okumak veya bir yüksek öğretim enstitüsüne katılmak isteyen uluslararası öğrenciler içindir.
Genel IELTS  dersleri, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi İngilizce konuşulan ülkelere göç etmeyi planlayanlar için ideal olan İngilizce hayatta kalma becerilerine ve sosyal ve işyeri diline odaklanır.
IELTS’eGiriş için IELTS Alıştırma Testi
İBRAHİM ŞAHİNİN  IELTS AKADEMİK EĞİTİMDE  çevrim içi dersleri ve IELTS eğitim merkezinde IELTS Uzmanı olarak  sürekli eğitimini verdiği, Bir IELTS uygulama testi , öğretim kadrosunun, IELTS hazırlık kursuna başlamadan önce mevcut okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinizi değerlendirmesine ve güçlü ve zayıf yönlerinizi vurgulamasına olanak tanır.

IELTS 9-Bant Ölçeği

Öğrencilere testin her bölümü için 1-9 arasında bir puan verilecektir. Ortalama puanınız, genel bir IELTS bant puanı oluşturur ve tam veya yarım puan üzerinden derecelendirilebilirsiniz.

Puan
Yetenek
Beceriye Genel Bakış
Grup 9
uzman kullanıcı
Dile tamamen operasyonel hakimiyet: tam bir anlayışla uygun, doğru ve akıcı.
Grup 8
çok iyi kullanıcı
Sadece ara sıra yanlışlıklar ve uygunsuzluklar ile dile tam olarak operasyonel hakimiyet. Bilinmeyen durumlarda yanlış anlamalar meydana gelebilir. Karmaşık ayrıntılı tartışmaları iyi idare eder.
Grup 7
iyi kullanıcı
Bazı durumlarda ara sıra yanlışlıklar, uygunsuzluklar ve yanlış anlamalar olsa da, dile operasyonel hakimiyet. Genellikle karmaşık dili iyi kullanır ve ayrıntılı akıl yürütmeyi anlar.
Grup 6
Yetkili kullanıcı
Bazı yanlışlıklar, uygunsuzluklar ve yanlış anlamalara rağmen dile genel olarak etkili hakimiyet. Özellikle tanıdık durumlarda oldukça karmaşık bir dil kullanabilir ve anlayabilir.
Grup 5
mütevazı kullanıcı
Dile kısmen hakim olmak, çoğu durumda genel anlamla başa çıkmak, ancak birçok hata yapması muhtemeldir. Kendi alanında temel iletişimi gerçekleştirebilmelidir.
4. grup
Sınırlı kullanıcı
Temel yeterlilik tanıdık durumlarla sınırlıdır. Anlama ve ifade etmede sık sık sorunlar yaşar. Karmaşık bir dil kullanamaz.
Grup 3
Son derece sınırlı kullanıcı
Çok tanıdık durumlarda yalnızca genel anlamı iletir ve anlar. İletişimde sık sık kesintiler meydana gelir.
2. grup
aralıklı kullanıcı
Bilinen durumlarda izole kelimeler veya kısa formüller kullanarak ve acil ihtiyaçları karşılamak için en temel bilgiler dışında gerçek bir iletişim mümkün değildir. Yazılı ve sözlü İngilizceyi anlamakta büyük güçlük çeker.
1. grup
Kullanıcı yok
Esasen, dili muhtemelen birkaç izole kelimenin ötesinde kullanma becerisine sahip değildir.
Bant 0
testi denemedim
Değerlendirilebilir bilgi sağlanmadı. Testi almadım.