Özel Ielts Dersleri

ÖZEL IELTS DERSLERİ PROGRAMI

Özel Ielts Dersleri Programı İçeriği

1 – Özel Ielts Dersleri ( Birebir Özel Ielts Dersleri )
2 – Özel Ielts Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Özel Ielts Dersleri )

1 – ÖZEL IELTS DERSLERİ ( BİREBİR ÖZEL IELTS DERSLERİ ): Özel IELTS dersleri etkinlikleri kapsamında Özel IELTS dersleri alanında Özel IELTS dersleri platformunda kurulan Özel IELTS dersleri birimlerindeki özel IELTS dersleri seminerlerinde, öğrencinin IELTS hazırlıkları sürecinde tüm sınavla ilgili gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde  hazırlanan, eğiticiliği ön planda olan, öğrencinin sınavda başarılı olabilmesi için IELTS sorularının nasıl çözüleceği hakkında ki bilgiler dahil olmak üzere öğrenciyi çok iyi motive eden, birebir özel IELTS dersleri ilgili öğrencinin yararlanması için tüm gerekleri yerine getiren, çarpıcı ve etkileyici temel bilgilerle öğrencinin moralini yükselten ve onun kendine olan öz güvenini pekiştirmekle kalmayıp çalışma tempo ve hızını arttıran ve gerçekten öğretmeyi bilen uzman hocalar gözetiminde uygulanan  Özel IELTS dersleri programına birebir özel IELTS dersleri almak amacı ile dahil olan  ve eğitmen ile teke tek ders işlemek isteyen  öğrenci, kayıt olduğunda ve derse başladığında, özel IELTS dersleri programın gün ve saatlerini istediği şekilde belirleme ve tarihi tespit etme konusunda öncelik  kazanır.

Özel IELTS dersleri müfredatına uygun olarak Özel IELTS dersleri merkezinde bulunan Özel IELTS dersleri platformundaki özel IELTS dersleri  öğretilerinde, programın bu şekilde düzenlenmesindeki ki amaç, Özel IELTS dersleri  alan öğrenciye, aldığı dersten ötürü özel yaşamında bir sorun yada her her hangi bir sıkıntı yaşayacaksa bunun önüne geçmek ve hem özel IELTS dersleri  almasını hemde normal yaşamına devam etmesini desteklemek amaçlıdır.

Özel IELTS dersleri hususunda Özel IELTS dersleri verilen dershanedeki Özel IELTS dersleri platformunda bireysel özel IELTS dersleri almak amacı ile kayıt yaptıran öğrenciye,  uygulanacak ders sayısına , Özel IELTS dersleri programının niteliği, özelliği ve ayrıntılarına   uzmanlar kurulu tarafından karar verilir. Bu aşamadan sonra, kişiye özgü ve özel IELTS  dersleri devreye sokulur.

2 – ÖZEL IELTS DERSLERİ ( 4 Kişiden Kurulan Gruplarla ÖZEL IELTS DERSLERİ ): Özel IELTS dersleri konusunda Özel IELTS dersleri departmanlarında düzenlenen ve Özel IELTS dersleri panellerindeki Özel IELTS dersleri için hazırlanan sınıflarda, benzerlerinden çok daha şok edici ve çarpıcı bilgileri ile öne çıkan, öğrenciyi hazırlık çalışmaları sürecinde her içerdiği bilgi ile destekleyen, seviyesini yükselten, onu ileri taşıyan, derslere disiplinli ve ciddi bir şekilde odaklanmasını sağlayan, kapsam alanında bulunan sınavlara ait çözüm önerileri aracılığı ile  IELTS sorularının yanıtlanmasını % 100 kolaylaştıran Özel IELTS dersleri programlarının uygulanacağı ve baş vuran öğrencilerden belirlenen 4 öğrencinin seviyelerinin eşit yada en azından denk olmasına dikkat edilerek   küçük bir sınıf havasında grup kurulur. Kurulan ve sayısı çok az öğrenciden oluşan gruplarda,  hemen, hemen birebir özel IELTS dersleri nitelik ve kalitesinde ders almak ve sınavda başarılı olarak, olumlu sonuçlara ulaşmak bu gruplarda alınan Özel IELTS dersleri ile  mümkündür.

 Özel IELTS dersleri kampüslerinde yapılan Özel IELTS dersleri seanslarında ve özel IELTS dersleri etkinlikleri içinde, 4 öğrenciden kurulan bu küçük sınıf şeklindeki grupların kuruluşundaki temel amaç ve istek fazla sayıda olan kalabalık gruplarda ki soru sorma problemine çözüm bulmak amacını taşır.. Öğrenci sayısı az olunca, öğrenci rahatlıkla anlamadığı her hangi bir konu ile karşılaştığında soru sorabilir ve yanıt alabilir. İkincil bir neden de, özel  IELTS dersleri veren eğitmenin öğrencilerle yoğun bir biçimde birebir iletişim kurabilmesini ve ilgilenebilmesini temin etmek içindir. Böylece, gruplardan elde edilen neticelerin  olumlu olması ve öğrenciye pozitif  bir sınav sonucu olarak geri dönmesi sağlanır.

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • Özel IELTS dersleri içeriğinde Özel IELTS dersleri programında yer alan ve eğitim gören  hiç bir öğrencimize imzaladıkları andan itibaren onları bize bağlayan ve ayrılmaları gerektiğinde buna engel olan ”  SENET  yapılmaz. Öğrenci, imkanları ölçüsünde ve doğrultusunda hangi tarihlerde ödeme yapacağını belirler, haber verir ve ödemelerini taksitle yapar.
  •  Bu sınavda başarılı olmak ve sınavı atlamak  isteyenlerin ellerinde ki en büyük koz   çok sayıda akademik kelime bilmek ve kullanmaktır. Bu durum göz önüne alınarak , özel IELTS dersleri platformundaki özel IELTS dersleri sürecinde, akademik kelimelerden oluşturulan özel hazırlanmış alıştırmalarla, öğrencinin kelime haznesi geliştirilir ve başarılı olmasına bu şekilde destek sağlanır.
  • Özel IELTS dersleri etkinliklerinde uygulanan özel IELTS dersleri bünyesinde, hazırlık Özel IELTS dersleri programında yer alan ve ders gören  öğrencilere, programda yer aldıkları zaman içinde, sınavda soruları doğru ve daha hızlı cevaplamalarına  kesinlikle % 100  etki eden  “ IELTS sınav teknikleri ve taktikleri dersleri de verilir.
  • Özel IELTS dersleri departmanlarındaki Özel IELTS dersleri programında, eğer öğrenci bilgisinde bir eksik yada yetersizlik  hissederse, kendisinde yetersiz bulduğu tek bir bölüm için bile ders alabilir.


ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

  • IELTS sınavına hazırlanmak isteyen ama bunun için önünde yeterli süre olmayan  fakat yeterli dil bilgisine  sahip olanlara, birebir özel IELTS dersleri almaları önerilir.
  • IELTS sınavından yüksek score elde etmek zorunda olan öğrencilere, bu tür yüksek bir skorun elde edilmesinde özel IELTS dersleri almanın ancak etkin olacağını ve  sınavın ayrıntılarına girmeden  mümkün olmayan bu iş için, birebir  özel ders almaları tavsiye edilir. Özel ders almaktan korkmayın. Zaten, geri döneceğinden emin olmanız gereken harcamalar bunlar.
  • Alınan Özel IELTS derslerinin  dışında, öğrencilerin sürekli listening yapmaları, boş zamanlarında eğitimi verilen essay yazım tekniklerinin akılda yerli yerine yerleşmesi  ve kullanılabilir bir şekle dönüştürülmesi gayesi  ile yazı yazmaları önerilir.
  • Akademik seviyede kitap, dergi, makale okumak bilgi ve becerilerini  geliştirmek isteyenlerin  en kaçınılmaz işlevleridir. Bu sebepten ötürü, bol, bol akademik seviyede  paragraflar, yazılar, makaleler  okumak  öğrenciyi geliştirir ve sınava hazırlar.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir