REPORTED SPEECH ( Dolaylı Konuşma ) 2 HAKKINDA BİLGİ....

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) 2

REPORTED SPEECH ( Dolaylı Konuşma ) 2 HAKKINDA BİLGİ

Dolaylı Konuşma 2 İÇERİĞİ

1 –  IELTS özel ders ( Bireysel – IELTS özel ders )
2 –  IELTS özel ders ( 4 kişilik Gruplarla- IELTS özel ders )

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma )

REPORTED SPEECH ( Dolaylı Konuşma ) DÜZ CÜMLELER

1 –  ” I didn’t throw stones at your dog .” Sizin köpeğe ben taş atmadım.
Jim told Mr. Brown ( that )  he hadn’t thrown stones at his dog : Jim  onun köpeğine taş atmadığını Bay Brown a söyledi.

2 –  ” I will wait for you outside the cinema ” : Seni sinemanın dışında bekleyeceğim.
Paul told Mary  ( that )  he would wait for her outside the cinema : Paul onu sinemanın dışında bekleyeceğini Mary e söyledi.

3 –  ” I don’t want to stay at home tonight ” : Bu gece evde kalmak istemiyorum.
Jane told her dad ( that )  she didn’t want to stay at home that night : Jane o gece evde kalmak istemediğini babasına söyledi.

4 –  ” I feel very tired and I have a headache. “
Mrs.Taylor told her husband ( that )  she felt very tired and she had  a headache : Bayan Taylor kendisini çok yorgun hissettiğini ve başının ağrıdığunı kocasına söyledi.

5 –  ” I have to leave the office before 4:00 pm.”
Fred told me  ( that )  he had to leave the office before 4:00 pm : Fred saat 4 den önce ofisten çıkması gerektiğini bana söyledi.

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) 2

6 –  ” I have been smoking for two years.” : İki yıldan beri sigara içiyorum.
Mr. Brown said ( that ) he had been smoking for two years : Bay Brown iki yıldan beri sigara içtiğini söyledi.

7 –  “You must study hard ford the exam ” : Sınav için çok sıkı çslışmsnız gerek.
The teacher told us ( that )  we had to study hard ford the exam : Hoca bize sınav için sıkı çalışmamız gerektiğini söyledi.

8 –  ” The secretary was at the office when I came ” : Ben geldiğimde sekreter ofiste idi.
Tom said ( that ) the secretary had been at the office when he came : O geldiğinde sekreterin ofiste olduğunu Tom söyledi.

9 –  ” I think we should choose a quiet place to study ” : Sanırım ders çalışmak için sessiz ber yer seçmemiz gerekecek.
George told me  ( that ) we should choose a quiet place to study :George ders çalışmak için sessiz bir yer seçmemiz gerektiğini söyledi.

10 –  ” I have to study my lessons.I am going to have an exam tomorrow. ” : Derslerime çalışmak zorundayım.Yarın bir sınava gireceğim.
Mehmet said ( that ) he had to study his lessons because he was going to have an exam the following day : Mehmet yarın bir sınavı olduğu için derslerine çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) 2

11 –  ” I have to go out . I won’t be back before midnight. ” : Dışarı çıkmak zorundayım. Gece yarısından önce dönmeyeceğim.
Jim told his mother ( that ) he had to go out and he wouldn’t be back before midnight : Jim dışarı çıkmak zorunda olduğunu ve gece yarısından önce dönmeyeceğini annesine söyledi.

12 –  ” I can’t ride my bicycle .Its tyres are flat. ” : Bisikletime binemiyorum.Tekerlekleri patlak.
John told his father ( that )  he couldn’t ride his  bicycle  because Its tyres were  flat : John babasına bisikletine tekerlekleri patlak olduğu için binemediğini söyledi.

13 –  ” I invited John to my party.He hasn’t come yet . ” : Hohn u partime davet ettim . Henüz gelmedi.
Mary said  ( that ) she had invited John to her  party but he hadn’t  come yet : Mary John u partisine davet ettiğini ama onun  henüz gelmediğini söyledi.

14 –  ” We’ve just come from Spain.People in Spain are very friendly ” : İspanyadan henüz geldik.İspanyada insanlar çok cana yakın.
Lis said ( that )  they had  just  come from Spain and people in Spain are very friendly: Liz İspanyadan henüz geldiklerini ve İspanyada insanların çok cana yakın olduklarını söyledi.

15 –  ” I got a telegram from my uncle.He will arrive tomorrow ” : Amcamdan telgraf aldım.Yarın burada olacak.
Jane told Susan  ( that )  she gad gotten a telegram  from her uncle and he would  arrive the nextday : Jane amcasından bir telgraf aldığını ve onun yarın burda olacağını söyledi.

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) 2

Reported Speech ( Dolaylı konuşma ) 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir