IELTS – Ayrıntılı IELTS Puanlaması

IELTS – AYRINTILI IELTS PUANLAMASININ AÇIKLAMASI VE ÖRNEKLER 

IELTS – AYRINTILI IELTS PUANLAMASININ AYRINTISI

1 – IELTS – IELTS Hazırlık Özel Ders ( Birebir IELTS Hazırlık Özel Ders )
2 – IELTS – IELTS Hazırlık Özel Ders ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla IELTS Hazırlık Özel Ders)

IELTS Test Rapor Formu, Ayrıntılı IELTS puanlaması olarak  Ayrıntılı IELTS Puanlaması Departmanlarında dört IELTS bölümünün  her biri için genel IELTS grup puanınızı ve grup puanlarınızı sağlar: Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma.

Genel bant puanı

IELTS – Ayrıntılı IELTS puanlaması hesaplanmasında IELTSAyrıntılı IELTS puanlaması olarak Genel bant IELTS puanı, IELTS – Ayrıntılı IELTS puanlaması    hesaplanmasında en yakın tam veya yarım banta yuvarlanmış dört bölüm puanlarının ortalamasıdır. IELTS – Ayrıntılı IELTS puanlaması işleminde IELTS Bölüm puanları eşit ağırlıktadır.

Bazı örnekler:

Dinleme
Okuma
yazı
Konuşuyorum
Dört bileşenin ortalaması (dörde bölünen  dört ayrı bileşen puanının
toplamı )

bant puanı

Sınava giren A
6.5
6.5
5.0
7.0
6.25
6.5
Test katılımcısı B
4.0
3.5
4.0
4.0
3.875
4.0
Test Görevlisi C
6.5
6.5
5.5
6.0
6.125
6.0
Dört bölümün ortalaması .25 ile biterse, toplam bant puanı bir sonraki yarım banda yuvarlanır ve .75 ile biterse, genel bant puanı bir sonraki tam banda yuvarlanır.

Bölüm bant puanları

Dinleme

IELTS sınav Dinleme sınavı 40 soru içerir. Her doğru cevaba bir puan verilir. 40 üzerinden alınan puanlar, IELTS dokuz bant ölçeğine dönüştürülür. Skorlar tam ve yarım bantlar halinde rapor edilir.

Okuma

IELTS sınav merkezindeki Okuma testi 40 soru içerir. Her doğru cevaba bir puan verilir. 40 üzerinden alınan puanlar, IELTS dokuz bant ölçeğine dönüştürülür. Skorlar tam ve yarım bantlar halinde rapor edilir.

Ayrıntılı IELTS puanlaması hesaplanmasında Ayrıntılı IELTS puanlaması konusunda IELTS Akademik ve Genel Eğitim Okuma testleri aynı ölçekte derecelendirilir. İki IELTS testi arasındaki fark, tür veya metin türünden biridir. Bununla birlikte, Akademik Okuma testleri, daha zor kelime dağarcığı veya daha fazla stil karmaşıklığı içeren metinler içerebilir. Belirli bir bant puanını güvence altına almak için IELTS  Genel Eğitim Okuma testinde daha fazla sayıda sorunun doğru yanıtlanması normaldir.

Aşağıdaki tablolar, uzun yıllardan beri IELTS  eğitimmerkezlerinde IELTS hazırlık eğitimi verdiğimiz IELTS’de Dinleme, Akademik Okuma ve Genel Eğitim Okumada Ayrıntılı IELTS puanlaması ile belirli bir grup IELTS  puanı elde etmek için gereken ortalama puan sayısını göstermektedir.

Dinleme

bant puanı

40 üzerinden ham puan
5
16
6
23
7
30
8
35

Akademik Okuma

bant puanı

40 üzerinden ham puan
5
15
6
23
7
30
8
35

Genel Eğitim Okuması

bant puanı

40 üzerinden ham puan
4
15
5
23
6
30
7
34
8
38

yazı

Kontrol pilotları, Ayrıntılı IELTS puanlamasında dört kriterin her biri için Ayrıntılı IELTS puanlamasında bir bant puanı vermek üzere değerlendirme kriterlerini kullanır:

Görev Başarısı (Görev 1 için), Görev Yanıtı (Görev 2 için)
Tutarlılık ve uyum
Sözcük kaynağı
Dilbilgisel Aralık ve Doğruluk
Kriterler eşit ağırlıktadır ve görevdeki puan ortalamadır.

Speaking

Examiners, IELTS’İN dört kriterinİN her biri için bir grup puanı vermek üzere değerlendirme kriterlerini kullanır:

Akıcılık ve Tutarlılık
Sözcük kaynağı
Dilbilgisel Aralık ve Doğruluk
Telaffuz
Kriterler eşit ağırlıktadır ve Konuşma grubu puanı ortalamadır.

IELTS Yazma ve  IELTS Konuşma için Ayrıntılı IELTS puanlamasında ki değerlendirme kriterlerinin sürümleri, paydaşların belirli bir bant puanını güvence altına almak için gereken performans düzeyini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir: