Ielts Özel Ders Fiyatları

Ielts Özel Ders Fiyatları Hakkında

Ielts Özel Ders Fiyatları Hakkında Bilgi

Ielts Özel Ders FiyatlarıIELTS özel ders fiyatları ve IELTS özel ders fiyatlarının seviyesi, IELTS derslerinin merkezde veya dışarıda yapılmasına göre değişir.

1 – Ielts özel Ders ( Birebir Ielts Özel Ders )
2 – Ielts Özel Ders ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Ielts Özel özel ders Ders )

 

 

 IELTS Özel Ders Fiyatları Hakkında

IELTS  özel ders  fiyatları, konusunda söylenecek pek bir şey yok. Yalnızca, bilinmesi gereken  IELTS özel ders fiyatları, elbette ki kalabalık gruplarla alınan IELTS özel  ders fiyatlarına oranla pahalı gibi görünse de aslında, kalabalık gruplarla yapılan  derslerden alınan fiyatlarla , IELTS özel  ders fiyatları arasında,  IELTS özel  ders fiyatları lehine çok az bir fazlalık var. Oda şundan kaynaklanır. Açıklayalım :
Ielts Özel Ders Fiyatları incelendiğinde  IELTS  özel ders  seminerleri boyunca birebir verilen  IELTS özel derslerinde,  hazırlık eğitimlerinde  alınan ders sayısı  özel ders programlarında 1 ise, aynı ders  kalabalık gruplarla yapıldığında 5 ders sürer. Yani , burada özel ders ile kalabalık gruplarla yapılan dersler arasında 1 / 5 gibi bir bağlantı vardır.

Ielts Özel Ders Fiyatlarını bir örnekle irdeleyelim. Mesela,  IELTS eğitimi almak için hazırlık yapan bir aday   öğrencinin , IELTS sınavına hazırlanmak ,için gruplarla yapılan  programlarda 30 ders alması gerektiğini varsayalım. Kalabalık bir grupla gerçekleştirilen bu 30 derslik IELTS programı, bire bir özel ders alındığında, aday öğrencinin algılama kapasitesine bağlı olarak  yukarıdaki hesaba göre 5 derste bitmesi gerekir. Eğitim alan aday öğrencinin algılama kapasitesinin düşük olduğunu var sayarak, 30 derslik eğitimin 10 ders sürdüğünü varsayalım ve yapılan ödemeleri IELTS özel ders fiyatları ile kıyaslayalım.

Kalabalık gruplarla yapılan 30 derslik bir program için IELTS özel ders fiyatları olarak 1.0000  lira ödendiğini var saysak,  özel ders fiyatının da 100 lira olduğunu düşünsek; 10 özel ders için ödenen IELTS özel ders fiyatları aynı olur.

Şimdi, Ielts Özel Ders Fiyatlarını gruplar için irdelediğimizde, grup IELTS dersleri her seferinde 3 ders olsa, aday öğrenci 10 kez kursa gitmek zorunda kalır. Oysa,özel ders programı aday öğrencinin her gidişinde 2 ders olarak uygulansa, aday öğrencinin  ders gitmesi gereken sayı 5 dir. Şu halde, grup derslerinde 10 kez yol parası halbuki,  özel ders te ise 5 kez yol parası ödenir ve aynı zamanda zamandan da tasarruf edilmiş olur.

 IELTS  Özel Ders konusunda ki eğitimlerde ayrıca, IELTS sınavı için hazırlanan aday öğrenciler şayet yetersiz buldukları tek bir modül içinde ders alabilirler. Mesela, essay yazımı zayıf olan bir öğrenci sadece essay writing dersi alabilir. Bu derste en çok yine aday öğrencinin bilgi seviyesine bağlı olarak 6 – 8 ders sürer. .

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir