Özel IELTS Kursu

DENİZLİ Özel IELTS Kursu ile başarıdan başarıya koşun.ÖZEL IELTS KURSU PROGRAMI

ÖZEL IELTS KURSU PROGRAMI DETAYI

Eğitim Açıklaması 

Özel IELTS Kursundaki  bu Özel IELTS Kursu eğitimi, IELTS sınavındaki performansınızı ve genel olarak İngilizce dilini anlama ve üretme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için Özel IELTS Kursu tasarlanmıştır. Özel IELTS Kursu Yazılı ve sözlü İngilizce anlayışınızı geliştirecek, telaffuzunuzu geliştirecek ve konuşma, dinleme, okuma ve yazma konusunda güven kazanacaksınız ve  Özel IELTS Kursunda ayrıca İngilizce’de daha akıcı ve etkili iletişim kurmak için dilbilgisi yapısı ve  Özel IELTS Kursunda kelime bilgisi konusunda daha fazla farkındalık geliştireceksiniz.

Yoğun IELTS kursu, dinleme ve konuşma için iletişimsel dil becerilerine odaklanır. Kelime dağarcığı, deyimler ve dilbilgisi bilginizi artırmak için Özel IELTS Kursu tasarlanmıştır. Bu Özel IELTS Kursu, hızlı ilerleme kaydetmek isteyen herkes içindir.

Eğitim Amaçları

 Özel IELTS Kursu merkezindeki Özel IELTS Kursu eğitimini tamamlayacak her katılımcı  Özel IELTS Kursu ile aşağıdaki sonuçları kazanacaktır:-

  • Yoğun IELTS hakkında kapsamlı bir bilgi ve beceri uygulayın ve kazanın.
  • Testin her bir bölümünü tartışarak, uygulayarak ve analiz ederek adayları IELTS’e girmeye hazırlayın.
  • Sınavın her bölümünde adayların IELTS sınava girme becerilerini ve stratejilerini geliştirin.
  • IELTS’de düzenli olarak ortaya çıkan belirli gramer kalıplarını gözden geçirin.
  • Adayların test durumlarına aşina olmaları ve daha rahat olmaları için gerçek sınav koşullarını simüle edin.
  • Kendi IELTS test puanlarınızı yorumlayabilmeniz için sınav için puanlama prosedürlerini öğrenin.
  • Zaman baskısı altında ürettiğiniz yazıların kalitesini ve miktarını iyileştirin.

Kim katılmalı?

Bu kurs, 18 yaş ve üstü, girişte CEFR B1/IELTS 4.5 veya üzeri İngilizce seviyesine eşdeğer ve üniversiteye/yüksek eğitim kolejine giriş için dil becerilerini doğrulamak için bu uluslararası yeterliliğe ihtiyaç duyanlar için  Özel IELTS Kursu uygundur. veya gelecekteki bir işveren için.

Ön Koşul

 Yoğun IELTS kursuna giriş için resmi bir İngilizce şartı yoktur. Ancak derslere geçişi kolaylaştırmak için  Özel IELTS Kursunda bazı Temel İngilizce ifadeleri öğrenmeniz tavsiye edilir. Bu nedenle, kendi ülkenizde 3 – 6 yıl lise bitirdiğinizi kanıtlayabilmeniz gerekecektir.

Her delegenin , IELTS kursuna katılmak için mevcut seviyelerini ve hedeflerini belirlemek için bir Kurs Öncesi Değerlendirme Formu doldurması istenecektir  . Bu formun içeriği Özel IELTS Kursundaki  bu Özel IELTS Kursu öğretisinde eğitmen tarafından yalnızca her bir delege grubuna odaklanan özel IELTS eğitimi vermek için kullanılacaktır.

Eğitim programı

Bu eğitim için aşağıdaki Özel IELTS Kursundaki  bu Özel IELTS Kursu eğitim program planlanmıştır. Ancak, eğitmen(ler) delegelere önceden haber vermeksizin teknik nedenlerle bu IELTS programı eğitimden önce veya eğitim sırasında değiştirebilir. Bununla birlikte, eğitim hedefleri her zaman karşılanacaktır:

ZAMAN ÇİZELGESİ KONU
1.GÜN IELTS Sınavına Giriş:  Model ve Stratejiler
2. GÜN Ø Dinleme StratejileriØ Dinlediğini Anlama

Ø IELTS Dinleme ve Okuma için Temel Kuralları Gözden Geçirin

Ø Yerli İngiliz, Avustralya, Kanada ve yerli olmayan aksanlarla çeşitli genel ve akademik türde dinlemeleri anlayın. Metni tahmin etme, resimli/grafik ipuçlarını kullanma, sorulardan tahminde bulunma, ilişkilere/konulara göre dili tahmin etme, belirli bilgileri dinleme, gerekli kelimeleri tahmin etme, anahtar kelimeleri belirleme, kelime sınıflandırmasını belirleme, form doldurma, dinleme ihtiyacı olduğunda belirleme, tahmin etme dilin olası bağlamı, çoktan seçmeli ve resimler, ana fikirleri destekleyici ayrıntılardan ayırma, giriş cümlelerini tanıma, anlamı yorumlama, konuşmacının tutumlarını anlama, vurgu, tonlamayı yorumlama, konuşmanın tereddütler, tekrarlar, kaçınma, ton gibi prozodik özellikleri.

GÜN 3-4 Ø Okuma Stratejileri/TestØ Alma Becerileri

Ø Okuduğunu Anlama Uygulaması.

Ø Dergi, gazete ve dergi türü makaleler dahil olmak üzere çeşitli akademik tarzdaki metinlerden bilgi alın ve bunları anlayın. Hızlı okuma, gözden geçirme ve tarama, cümle tamamlama ve evet/hayır/verilmeyen tipi anlama sorularına odaklanın.

5. GÜN Ø Grafik ve Bağımsız Deneme Yazma stratejileri/Test alma becerileri.Ø Olguları ve rakamları tanımlama, çubuk ve pasta grafikleri, tablolar, eğilimleri tanımlama, çizgi grafikler Verileri özetleme Bir tabloda, önemli bilgileri seçme, bilgileri gruplama, bir süreci tanımlama Uyum, sunumu özetleme bir argüman, giriş, görüşleri ifade etme, taviz verme.
Ø Konuşma stratejileri/Test alma becerileriØ Konuşma pratiği

Ø Çeşitli somut ve daha soyut konulardaki tartışmalara katkıda bulunun. Akıcılık, doğruluk, aralık ve alaka düzeyi uygulanmaktadır. Kendini tanıtma, akıcılığa odaklanma, fikirler arasında bağlantı kurma, konuları/tanıdık durumları tahmin etme, kişisel bilgi sağlama. Cue Card analizi ve 2 dakikalık sunum uygulaması